Nov 25, 2022

Modificări privind impozitarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare și din cedarea folosinței acestora

   

Ce se schimbă? Acum Din 2023
Transferul dreptului de proprietate (ex. vânzare) Determinarea venitul impozabil Din valoarea tranzacției se scade suma neimpozitabilă în cuantum de 450.000 lei, iar cota de impozitare se aplică doar la restul sumei Se calculează la întreaga valoare a tranzacției
Cota de impunere Cota unică de 3%
  • 3% pentru proprietățile deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
Cedarea dreptului de proprietate (ex. închiriere) Determinarea venitului impozabil Din venitul brut se deduc cheltuielile forfetare determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, iar cota de impozitare se aplică doar pe restul sumei Se calculează la întreaga sumă

 
Aceste modificări sunt prevăzute în Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.Modificari Importante PFA Micro