Nov 14, 2022

Modificări importante aduse PFA-urilor și microîntreprinderilor începând cu anul 2023

Ce se schimbă? Acum Din 2023 Efect
PFA Plafonul pentru alegerea sistemului de impozitare 100.000 euro 25.000 euro Dacă în cursul anului 2023 PFA-ul pe normă de venit depășește plafonul de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor are obligația determinării venitului net anual în sistem real.
Modul de calcul a CAS-ului (mai exact venitul pe care poate să-și aleagă contribuabilul ca bază de calcul) Venit min 12 salarii → baza de calcul 12 salarii min
  • Venit între 12-24 salarii minime brute pe țară → baza de calcul min 12 salarii
  • Venit peste 24 salarii min → baza de calcul min 24 salarii
Dacă un PFA obține venituri peste 24 de salarii minime, va datora o contribuție dublă față de nivelul prezent.
Modul de calcul a CASS-ului (mai exact sunt introduse 2 plafoane noi + schimbări privind venitul ales de contribuabil ca bază de calcul) Venit min 12 salarii → baza de calcul 12 salarii min
  • Venit sub 6 salarii min brute pe țară → nu se datorează CASS
  • Venit între 6 -12 salarii minime brute pe țară → CASS la echivalentul a 6 salarii minime brute pe țară
  • Venit între 12-24 salarii minime brute pe țară → CASS la echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară
  • Venit peste 24 salarii minime brute pe țară → se plătește CAS la echivalentul a 24 de salarii minime brute pe țară
Se datorează contribuția la sănătate dacă se obțin venituri de cel puțin 6 salarii minime brute pe țară, iar dacă se obțin venituri peste 24 de salarii minime, se va datora o contribuție dublă față de nivelul prezent.
SRL Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor Dacă cifra de afaceri depășește 1.000.000 euro
  • Dacă cifra de afaceri depășește 500.000 euro
  • Dacă ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv
  • Dacă nu are min 1 salariat
  • Dacă este asociat/ acționar la mai mult de 3 microîntreprinderi și deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot
Se datorează impozit în cuantum de 16% în loc de 1% dacă SRL-ul nu îndeplinește toate aceste noi condiții.  

 

Primul an de aplicare al noilor prevederi este anul 2023 pe baza verificării îndeplinirii acestor condiţii la 31 decembrie 2022.

Impozitarea dividendelor Cota 5% Cota 8% Se mărește cu 3% cuantumul impozitului datorat din venituri obținute sub forma de dividende, inclusiv pentru câștigul obținut din fonduri de investiții.  

 

Noua cotă se aplică începând cu veniturile din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

 
Aceste modificări sunt prevăzute în Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.Modificari Importante PFA Micro

impozit microplafon mincroîntreprinderesistem realsistem normă de venitPFASRLsănătatecontribuții pensiianul 2023condițiiCASCASS