Oct 18, 2022

DISTINCȚII: Vechime în muncă | Vechime în specialitate | Stagiu de cotizare

Cuantumul pensiei se determină în funcție de vechimea în muncă?


Da, și nu doar. Ca să răspundem la această întrebare, mai întâi trebuie să clarificăm anumite noțiuni.


→ Ce se înțelege prin vechimea în muncă?


Prin noțiunea de vechime în muncă, prevăzută în Codul muncii, se înțelege perioada însumată în care angajatul a prestat activitate în baza unui contract individual de muncă (inclusiv perioadele de probă). Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.


De asemenea, nu se consideră vechime în muncă activitatea desfășurată ca PFA și nici activitatea prestată în baza unei convenții civile/ contract de colaborare, chiar dacă persoana achită CAS în aceste perioade.

→ Ce este stagiul de cotizare?


În legea pensiilor noțiunea de „vechime în muncă” a fost înlocuită cu „stagiu de cotizare”, noțiune prin care se înțelege acea „perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.” Așadar, perioadele pentru care se achită CAS constituie stagiu de cotizare la sistemul de pensii. Stagiu de cotizare poate avea oricine, inclusiv persoanele care nu au vechime în muncă și care au ales să cotizeze în nume propriu la sistemul asigurărilor sociale.

→ Vechimea în specialitate și vechimea în profesie


Perioada acumulată în câmpul muncii, în care activitatea se prestează ca PFA sau în baza unui contract de colaborare nu constituie vechime în muncă. Această perioadă poate fi recunoscută ca vechime în specialitate.


Dacă se prestează activități sau se efectuează munci reglementate ca activități profesionale, atunci vorbim despre vechime în profesie. Serviciile prestate cu caracter profesional pot fi desfășurate individual sau în diverse forme de asociere, în mod independent, în condițiile legii, de către: arhitecți, auditori financiari, avocați, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, medici, notari publici, traducători, etc.


Concluzie: La stabilirea pensiei se ia în calcul stagiul de cotizare, perioadă care poate fi egală sau mai mare decât vechimea în muncă. Asta pentru că, la stabilirea stagiului de cotizare pot fi asimilate și alte perioade în care asigurații au datorat contribuții sociale în afara celor în baza unui contract de munca.Vechime