Nov 28, 2022

Modificări în materia TVA-ului

 

Ce se schimbă? Acum Din 2023
TVA O serie de produse alcoolice şi nealcoolice pierd avantajul cotei de 9% Cotă redusă de 9% pentru băuturi nealcoolice cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate (produse care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99*) Cotă standard de 19% pentru aceste bunuri
Va crește taxa și în sectorul HoReCa Cota redusă de 5% pentru servicii de cazare (inclusiv la închirierea terenurilor amenajate pentru camping), restaurant și catering Se mărește cota de TVA cu 4% ajungând la următoarea cotă redusă, respectiv aceste servicii vor fi taxate cu 9%
 

 

 

 

 

 

  Se modifică plafonul pentru livrarea de locuințe + se restrânge sfera de aplicare a cotei reduse

  1. Cota redusă de 5% a TVA-ului se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/ alte persoane fizice. Nu există limitări.
  2. Cota redusă de 5% a TVA-ului se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/ alte persoane fizice. În cazul acestor locuințe se poate beneficia o singură dată de TVA-ul redus.
Doar un singur plafon valoric: cota redusă de 5% a TVA-ului se aplică pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/ alte persoane fizice.  

 

Facilitatea se va aplica o singură dată, la cumpărarea unei singure locuințe.

   

 

Prin excepție se va aplica cota redusă de 5% dacă s-a încheiat până la 01.01.2023 un contract având ca obiect plata în avans pentru achiziționarea:

  1. unei locuințe cu o suprafață utilă de max 120 mp, exclusiv anexele gospodărești a cărei valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv TVA
  2. o suprafață utilă de max 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a cărei valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA

 
* Nomenclatura combinată (NC) este sistemul de cod al Uniunii Europene (UE), care cuprinde descrierea mărfurilor, norme generale de clasificare acestora, angajamente tarifare, codurile Sistemului armonizat (SA) cu alte subdiviziuni ale UE. Aceasta servește tariful vamal comun al UE și furnizează statistici pentru comerțul în interiorul UE și între UE și restul lumii.

 
Codurile tarifare valabile în 2022 pot fi consultate aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=RO.


 
Aceste modificări sunt prevăzute în Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

Modificari Importante PFA Micro