Feb 25, 2022

Care sunt modificările aduse Codului rutier în 2022?

Partea 2

Toate modificările aduse Codului rutier de Ordonanța nr.1/2022 sunt aplicabile din data de 27 februarie 2022. Astfel, cum am precizat în articolul precedent, o parte dintre modificări au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării Ordonanței nr.1/2022, respectiv la 31 ianuarie 2022, iar aplicarea celorlalte modificări, a fost amânată cu 30 de zile.


În continuare găsiți cele mai importante modificări care intervin începând cu data de 27 februarie 2022:

→ Cu privire la noi sancțiuni


 • După cum am menționat în articolul precedent, a fost introdus și definit comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, contravenție pentru care Ordonanța 1/2022 stabilește sancțiuni progresive, în funcție de gravitatea faptelor. Astfel, comportamentul agresiv în trafic se sancționează cu amendă contravențională din clasa a II-a de sancțiuni, și anume cu 4 sau 5 puncte-amendă (580 lei/ 725 lei) și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile.


  Iar, dacă în urma comportamentului agresiv s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, fapta se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancţiuni, respectiv cu amendă contravențională de la 6 la 8 puncte ( 870 lei – 1.160 lei) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

 • Se pedepsesc mai aspru contravențiile privind neacordarea priorității de trecere și depășirile neregulamentare, aceste fapte fiind trecute într-o clasă superioară de contravenții. Așadar, potrivit noilor schimbări, cine comite vreuna dintre următoarele fapte:
  • neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvai;
  • neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
  • nerespectarea regulilor privind depăşirea;
  este pasibil să fie sancționat cu amendă din clasa a III-a de sancţiuni, respectiv cu amendă contravențională de la 6 la 8 puncte ( 870 lei – 1.160 lei) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, în loc de o amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni, 4 sau 5 puncte (580 lei/ 725 lei), și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, cum era pe vechea reglementare.
 • Întrucât, după cum am arătat în articolul precedent, a fost modificat textul de lege, care prevede obligația proprietarului vehiculului de a comunica datele de identificare a persoanei căreia i-a încredințat mașina, în sensul că au fost stabilite informațiile care trebuie comunicate la solicitarea poliției, era previzibil și modificarea textului de lege care prevede sancțiunea aferentă. Prin urmare, a fost efectuat o schimbare corespunzătoare de conținut, iar proprietarul mașinii va trebui să comunice nu numai identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul ci și datele de identificare ale acesteia. Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu amendă contravențională din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv cu amendă contravențională de la 9 la 20 puncte (1.305 lei – 2.900 lei), așa cum era și până acum.
 • Noua faptă contravențională asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul, adică fapta conducătorului auto de a nu prezenta documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării unei alte fapte, care se sancționează cu reținerea certificatului de înmatriculare/ înregistrare, se sancționează cu 4 puncte de penalizare pe lângă amenda contravențională.
 • Se majorează sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce de la 90 de zile la 120 de zile pentru nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată. Astfel, fapta de a nu opri la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune, se sancționează tot cu o amendă contravențională din clasa a IV-a de sancțiuni ( amendă cuprinsă între 1.305 lei – 2.900 lei), dar dreptul de a conduce va fi suspendat pe o perioadă de 120 de zile.
 • În continuare, noile modificări înăspresc și pedepsele pentru încălcarea regulilor de circulație pe autostrăzi. Astfel, circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor urmează să fie sancționată cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (1.305 - 2.900 lei) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Prin urmare, agravarea răspunderii pentru circulația nejustificată pe banda de urgență s-a făcut atât prin trecerea faptei într-o clasă superioară de contravenții cât și prin înlocuirea sancțiunii contravenționale complementare a punctelor de penalizare cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce.
 • Mai apoi, se introduce sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile pentru efectuarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, de a circula sau de a traversa de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile, de a circula în sens contrar direcției de mers pe calea unidirecțională.
 • Potrivit noilor modificări, dacă în urma unui eveniment rutier cauzat prin 1) încălcarea regulilor de circulație privind circulația pe sens opus, 2) conducerea sub influența băuturilor alcoolice ori 3) conducerea pe autostradă, a rezultat doar avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, se majorează cu 30 de zile.
 • (art.100 alin.(3) lit.i), art.101 alin.(3) lit.h); art.100 alin.(3) lit.b), c), e), art.101 alin.(3) lit.e), f), g); art.102 alin.(1) pct.14; art.108 alin.(1) lit.c) pct.5; art.102 alin.(3) lit.c), art.102 alin.(4) lit.b); art.102 alin.(3) lit.h), art.108 alin.(1) lit.b) pct.1; art.102 alin.(4) lit.c); art.103 alin.9 OUG 195/2002)

→ Noi contravenții


 • Se introduce o nouă contravenție, respectiv se prevede că va fi sancționat cu 3 puncte de penalizare nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta. Cu alte cuvinte, va fi sancționat cu 3 puncte de penalizare fapta de nu trage frâna de mână, de a nu opri motorul și de a nu lăsa mașina în vitează când se staționează pe un drum public.


  De fapt, această obligație a conducătorilor auto, nu este una nouă, ci este o conduită imperativă prevăzută de Regulamentul de aplicare a Codului rutier, însă problema era că nu exista nicio sancțiune expresă pentru încălcarea ei. Iar, prin această modificare s-a urmărit întregirea normei și rezolvarea accidentelor rutiere produse în asemenea situații, fără să mai fie nevoie pentru apelarea la diferite artificii juridice.

 • Se reglementează un nou prag de viteză pentru care se aplică o perioadă majorată de suspendare a dreptului de a conduce. În concret, s-a prevăzut că depășirea cu peste 70 km/h a limitei legale de viteză va fi pedepsită cu o amendă contravențională prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (1.305 – 2.900 lei) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.
 • (art.108 alin.(1) lit.b) pct.11, art.102 alin.(4) lit.a) OUG 195/2002)

→ Cu privire la dotările și întreținerea vehiculelor


 • Se modifică contravenția privind montarea unor anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici pe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, în sensul că dimensiunea și caracteristicile acestora trebuie să corespundă celor pentru care au fost omologate și nu precizărilor din certificatul de înmatriculare sau înregistrare. Asta, pentru că în certificatul de înmatriculare nu se mai menționează dimensiunile anvelopelor.


  Consecințele nesocotirii ale acestor dispoziții legale sunt multiple și nu se rezumă, în toate cazurile, doar la o simplă sancțiune contravențională. Așadar, dacă se utilizează anvelope neconforme iar autovehiculul este implicat într-un eveniment rutier, chiar dacă acesta s-a produs din culpa exclusivă a celuilalt conducător auto, se riscă reținerea culpei comune, caz în care vor răspunde ambii conducători auto.


  Având în vedere aceste modificări, apreciez că este cu putință ca poliția, împreună cu specialiștii RAR, să organizeze niște controale rutiere privind verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

 • În continuare, prin noile prevederi se corelează norma de sancționare cu cea de conduită, privind dotarea obligatorie a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori a tramvaielor. Astfel, se prevede în mod neechivoc că este necesar deținerea a 2 triunghiuri reflectorizante. Înainte să intervină această modificare, în vechiul Cod rutier, la art.8, s-a prevăzut că era necesară dotarea mașinii cu 2 triunghiuri reflectorizante, însă cu ocazia statuării sancțiunii pentru nedeținerea dotării obligatorii (la art.100/1 pct.13), nu era precizată numărul triunghiurilor reflectorizante necesare. Cu această modificare s-a urmărit și eliminarea acelor situații inechitabile apărute în practică, în care s-au achiziționat seturi de urgență omologate ( set cu 4 componente: 1 x stingător, 1x trusă medicală, 1x triunghi reflectorizant, 1 x vestă) iar la un control de rutină agentul de poliție aplica amendă pe motiv că lipsește un triunghi reflectorizant, fără să conteze faptul că setul era omologat.
 • Se introduce o nouă contravenție pentru nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului. Această contravenție se sancționează cu o amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni (870 – 1.160 lei).
 • (art.100 alin.(1) pct.6 și 13, art.101 alin.(1) pct.21 din OUG 195/2002)


Politie ControlCod RutierModificariOUG 195/2002SanctiuniComportament AgresivContraventiiCirculatieSuspendarea Dreptului de a ConduceReguli de CirculatieAmenda