Jan 30, 2022

Care sunt modificările aduse Codului rutier în 2022?

Partea 1

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (cunoscută publicului larg drept Codul rutier) a fost modificată prin Ordonanța nr.1/2022, publicată în Monitorul Oficial nr.89 din data de 28 ianuarie 2022. Modificările prevăzute de această ordonanță nu intră în vigoare deodată, ci în două etape.

Din acest motiv, prin prezenta voi aborda principalele modificări care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial, urmând ca ulterior, printr-un articol separat să discut și celelalte schimbări.

Vă invit să parcurgeți lista noilor modificări ce intră în vigoare începând cu 31 ianuarie 2022:

→ Cu privire la limita de viteză


Se introduce un nou prag de viteză în afara localităților pentru vehiculele din categoria A2, adică pentru motociclete cu puterea maximă de 35 kW. Astfel, se stabilește viteza maximă admisă la 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

(art.50 alin.(1) din OUG 195/2002)

→ Cu privire la retragerea permisului de conducere


Permisul de conducere poate fi retras și în situația în care, se refuză supunerea la testare cu aparatul etilotest, însă în urma efectuării examinării medicale se constată existența elementelor clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive. În acest caz, retragerea permisului se face până la eliminarea alcoolului din organism (minim 12 ore) și se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație.

(art.221 din OUG 195/2002)

→ Cu privire la obligația de a comunica datele persoanei căreia i-a fost încredințat autovehiculul


În contextul încredințării autovehiculelor, în vederea responsabilizării proprietarului/deținătorului mandatat al vehiculului, au fost adoptate niște măsuri suplimentare care să sporească eficiența normei. Așadar, pentru ca obligația de a comunica identitatea persoanei căreia i-a fost încredințată vehiculul să fie îndeplinită, proprietarul/deținătorul mandatat al vehiculului trebuie să comunice poliției rutiere:

 • numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul şi seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori,
 • în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, şi seria şi numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

Tot în acest context, se introduce și o excepție de la posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii. Cu alte cuvinte, contravenientului care nu a comunicat la cererea poliției rutiere în termenul indicat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, nu beneficiază de posibilitatea achitării în termen de 15 zile jumătate din minimul amenzii.

(art.39 și art.1091 din OUG 195/2002)

→ Cu privire la suspendarea dreptului de a conduce


 • S-a prevăzut majorarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce de la 90 zile la 180 zile, în ipoteza în care o faptă ce a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, dar pentru săvârșirea căreia procurorul sau instanța a apreciat, că nu se impune punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale împotriva învinuitului, însă se constată că fapta cercetată constituie o contravenție la regimul circulației pentru care OUG 195/2002 prevede suspendarea dreptului de a conduce.  Cu alte cuvinte, dacă s-a închis dosarul penal fără să se dispună o soluție de condamnare, însă se constată că, fapta săvârșită se încadrează la contravenție sancționabilă cu suspendarea dreptului de a conduce, de acum încolo se va dispune suspendarea permisului pe 180 zile și nu pe 90 zile, așa cum era până acum.
 • În mod similar, s-a stabilit majorarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce de la 90 zile la 180 zile, în situația în care titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunea de punere în circulație sau conducerea unui autovehicul respectiv tractarea unei remorci neînmatriculate.
 • S-a majorat intervalul de timp ( de la 2 luni la 6 luni), calculat de la data restituirii permisului de conducere, în interiorul căruia dacă se săvârșește o nouă faptă contravențională sancționabilă tot cu suspendarea permisului de conducere, noua perioadă de suspendare a permisului se majorează cu 30 de zile. Prin extinderea acestei perioade „sensibile” de după restituirea permisului, s-a urmărit înăsprirea regimului sancționator în cazul persoanelor care perseverează în același tip de activitate.
 • De asemenea, s-a prevăzut că atacarea procesului verbal de contravenție suspendă de drept curgerea termenului de prescripție de 6 luni pentru cumulul de 15 puncte de penalizare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Deci, dacă pe vechea reglementare termenul de 6 luni pentru anularea punctelor de penalizare curgea de la data constatării contravenției, chiar dacă s-a depus o plângere împotriva procesului verbal de constatare și sancționare, pe actuala legislație acest termen nu va curge pe perioada procesului.
 • Au fost reevaluate condițiile acordării reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. În consecință, nu se acordă reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
  • a) s-a acumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
  • b) sancțiunea contravențională complementară a fost dispusă pentru săvârșirea contravențiilor de: conducere sub influența băuturilor alcoolice, depășirea cu mai mult de 70km/h a vitezei maxime admise, nerespectarea regulilor cu ocazia trecerii la nivel cu calea ferată, încălcarea unor prevederi legale privind circulația pe autostradă;
  • c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
  • d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută pentru o contravenție care se sancționează cu o amendă din clasa IV de sancțiuni și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile sau 120 de zile.
 • O altă modificare adusă Codului rutier constă în eliminarea limitării și suprapunerii perioadelor de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Din modalitatea de elaborare a acestei modificări, reiese că scopul urmărit de legiuitor a fost acela de a elimina orice prevedere favorabilă celor care săvârșesc o pluralitate de fapte contravenționale sancționabile cu suspendarea dreptului de a conduce. Prin urmare, s-a prevăzut că, în cazul săvârșirii mai multor contravenții care atrag, fiecare în parte, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără să se mai aplice limitarea la 90 zile, așa cum se întâmpla înainte de modificare. Mai apoi a fost eliminată și suprapunerea perioadelor de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar în momentul de față, în cazul comiterii mai multor contravenții consecutive sancționabile cu suspendarea dreptului de a conduce, perioadele de suspendare se execută distinct, fără a se suprapune.
 • Se clarifică aplicarea dispozițiilor privind momentul reluării de drept a executării suspendării dreptului de a conduce. Aceste modificări privesc ipoteza în care s-a depus o plângere împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, ocazie cu care se suspendă executarea amenzii și a sancțiunii contravenționale complementare dispuse. Astfel, în cazul în care se respinge plângerea contravențională sau dacă aceasta este admisă în parte, dar se menține sancțiunea complementară dispusă, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere.

(art.103 alin.(1) lit. c)-e), art.103 alin.(2) și (4), art.104 alin.(2), art.104 1, art.118 alin.(4) din OUG 195/2002)

→ Cu privire la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație


Se lărgește sfera contravențiilor care atrag obligația de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Primul nou caz, în care trebuie susținută testul de verificare, se introduce prin reglementarea circulației pe sens opus în rândul contravențiilor care atrag această obligativitate (nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului), dacă se produce un accident de circulație soldat cu avarierea unui vehicul sau pagube materiale. Așadar, dacă permisul de conducere a fost suspendat pe motiv de circulație pe sens opus, conducătorul auto va susține în mod obligatoriu un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.  
Cealaltă situație, în care va fi obligatoriu susținerea testului de verificare, se referă la ipoteza în care conducătorul auto este implicat într-un accident de circulație soldat cu decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, dacă acesta s-a produs în urma nerespectării unei reguli de circulație care atrage suspendarea dreptului de a conduce, însă s-a decis închiderea dosarului penal fără dispunerea vreunei condamnări și fără interzicerea dreptului de a conduce.

Se reglementează posibilitatea titularilor de permise de conducere de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație la orice serviciu al poliției rutiere. Această modificare este binevenită pentru că, vine în sprijinul celui care este nevoit să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație și oferă posibilitatea de a susține testul la orice serviciu al poliției rutiere. În versiunea anterioară a textului de lege, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se putea susține doar la serviciul poliției rutiere de care aparținea titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția.

(art.1061 alin.(1) lit. b), art.1061 alin.(2), art. 1062 alin.(1), art. din OUG 195/2002)

→ Cu privire la contravențiile noi


S-a prevăzut că, fapta conducătorului auto de a nu avea asupra sa documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării unei alte fapte, care se sancționează cu reținerea certificatului de înmatriculare/ înregistrare, este asimilată interdicţiei de a pune în circulaţie un vehicul. Motivul reglementării acestei noi fapte derivă din discuțiile cu privire la ineficiența legii, în cazul operării reținerii certificatului de înmatriculare/înregistrare „în lipsă”, deoarece în ipoteza opririi ulterioare în trafic a conducătorului de vehicul, nu se producea niciun efect juridic față de acesta.

Pentru combaterea comportamentelor neadecvate în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, în urma cărora au fost înregistrate numeroase evenimente rutiere cu consecințe deosebit de grave, s-a decis definirea și sancționarea comportamentului agresiv. Astfel, prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

 • a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;
 • b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
 • c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;
 • d) circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;
 • e) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;
 • f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;
 • g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;
 • h) realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
 • i) conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

(art.15 alin.(5), art.541 din OUG 195/2002)

Despre sancțiunea corelativă adoptării acestui comportament și despre celelalte modificări, care intră în vigoare la sfârșitul lunii februarie 2022, puteți citi în a doua parte a acestui articol, cu care voi reveni în curând.Politie Control

Cod RutierModificariOUG 195/2002SanctiuniComportament AgresivContraventiiCirculatieSuspendarea Dreptului de a ConduceReguli de CirculatieAmenda